Piazza Navona - Roma

Korte geschiedenis

Het stadion van Domitianus werd gebouwd aan de zuidwestelijke rand van de wijk Campo Marzio, naast de Neronische baden en het stadion van Agrippa. Het was de locatie waar het Romeinse volk zich bezighield met sport, competitie en recreatie. Uiteindelijk bleef het in gebruik tot de 4e eeuw.

Keizertijd (27 v.Chr. - 476 n.Chr.)

Zoals in de inleiding vermeld, is het huidige Piazza Navona ontstaan uit een stadion dat waarschijnlijk vóór 86 n.Chr. door Domitianus werd gebouwd. Het doel ervan was de Griekse atletiekspelen te organiseren die hij bijzonder waardeerde, maar die de Romeinen niet bevielen, omdat zij ze als immoreel beschouwden.

Het bouwwerk had twee hoofdingangen in het midden van de lange zijden, en nog een in het midden van de gebogen zijde. Aan de buitenzijde bestond de gevel uit twee bogenordes die rustten op zuilen van travertijn met Ionische halfzuilen in de eerste orde en Corinthische zuilen in de tweede. Het werd gebouwd van travertijnblokken en bakstenen, bedekt met gekleurd stucwerk en is het enige voorbeeld van een gemetseld stadion dat tot nu toe in Rome bekend is.

De hierboven genoemde spelen werden “agones” genoemd en de naam van het plein is van deze term afgeleid: “in agone” betekend “door de spelen”.

Het stadion was rijkelijk versierd met standbeelden, waaronder dat van Pasquino, dat nu op het Piazza di Pasquino (naast Piazza Navona) staat.

Aangezien het een stadion was en geen écht circus, waren er geen carceres (de poorten waaruit de renpaarden naar buiten kwamen) en had het ook geen spina (de scheidingsmuur waar de paarden omheen liepen) zoals bijvoorbeeld in het Circus Maximus. In plaats daarvan werd de ruimte gebruikt voor sportwedstrijden. De obelisk die zich vandaag de dag in het midden van het plein bevindt, is afkomstig van het Circus van Maxentius dat zich nog steeds aan de Via Appia bevindt.

Middeleeuwen (476 - 1492)

Vanaf de Middeleeuwen begon men op de plaats van de vroegere stadiontribunes een reeks kleine huizen te bouwen, terwijl de centrale baan (waar de wedstrijden plaatsvonden) leeg bleef en een plaats van ruilhandel werd. In de bogen van het stadion bijvoorbeeld, bevonden zich kraampjes en herbergen.

Op het plein werden kraampjes en herbergen gebouwd in het gebied dat overeenkomt met de bogen, en ook ondergrondse kamers die bordelen herbergden. Dit gebied werd dus bekend om zijn onfatsoenlijke en obscure bezoekers.

Rond het jaar 1000 was het stadion nog geheel omheind, met slechts één straat die liep langs de huidige Via del Pasquino en Via dei Canestrari. In plaats daarvan werd het plein verdeeld in kleine tuinen met een paar krotten en de kleine, primitieve kerk van Sant’agnese in Agone, gebouwd tussen 1652 en 1672.

In de 3e eeuw, tijdens het bewind van keizer Marcus Opellius Macrinus, werd Circus Agonalis door Alexander Severus gerestaureerd na een brand. Hierna werd het een tijdlang het Circus Alessandri genoemd, ter ere van Alexanders werk.

Het plein lag in die tijd langs de route die de pausen namen om vanuit hun residentie in de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen naar de Sint-Pietersbasiliek te komen, de belangrijkste en beroemdste kerk ter wereld die destijds bekend was.

De oorspronkelijke stenen trappen van het stadion bleven in gebruik tot de 15e eeuw, toen Romeinen kwamen kijken naar de spannende riddertoernooien.

Renaissance (1492 - 1789)

In de tweede helft van de 15e eeuw werd de markt, die jarenlang op de Piazza del Campidoglio werd gehouden, definitief naar Piazza Navona verplaatst. Zo werd het een vaste plaats voor de verkoop van groenten, vlees en diverse producten. Ook werden er feesten en processies gehouden, waardoor deze in 1485 werden geregulariseerd.

In 1579 voerden de Spanjaarden de traditie in van de processie op paasmorgen met het afsteken van vuurwerk. Zo werden de carnavalsfeesten van de Romeinse meimaand vernieuwd, die op andere plaatsen in de stad reeds bekend waren.

Tussen 1572 en 1585 liet Gregorius XIII Boncompagni drie fonteinen aanleggen (waarvan één met met een drinkbak) voor de burgers en de transportdieren die naar het markt kwamen.

Met de uitbarsting van de Lutherse Reformatie in de zestiende eeuw, waarbij de protestanten zich losmaakten van de Rooms-Katholieke Kerk, moest Rome vechten voor zijn rol als centrum van het katholicisme.

Bovendien vond paus Innocentius X dat het tijd was voor een mooi monument op Piazza Navona. Zo vervaardigde Bernini de Vierstromenfontein (1648 tot 1651) met de gigantische obelisk in het midden. Samen met de Morenfontein (1576) en de Neptunusfontein (1574) riepen de drie fonteinen het idee op van een spina zoals in het Circus Maximus.

In 1630 werd er op een reeks huizen, die toen in bezit waren van de machtige Pamphili-familie, een paleis gebouwd. Toen het hoofd van de familie, Giovanni Battista Pamphili, tot paus werd verkozen in 1644 was de familie van mening dat het Paleis nog groter en prestigieuzer moest worden. De architecten Girolamo Rainaldi en Carlo Rainaldi werden toen aangesteld om het Paleis van Pamphilj in barokstijl uit te breiden (1644-1650).

Een ander belangrijk bouwwerk dat niet mag worden vergeten is dat van Paus Pius VI, die eind 1700 het Palazzo Braschi liet bouwen, waarin tegenwoordig het Museum van Rome is ondergebracht. Het project werd aanvankelijk toevertrouwd aan Cosimo Morelli.

Met de meesterwerken die het te bieden heeft, was het aantrekkelijke Piazza Navona toen al een essentieel onderdeel van het barokke Rome. Paus Innocentius X had er de plaats van triomf van zijn familie van gemaakt en het “middelpunt” van de periode: in de 17e en 18e eeuw werd Piazza Navona “Il salotto della città” (de salon van de stad) genoemd, het echte centrum van het Romeinse burgerleven.

Hedendaagse periode (1789 - heden)

In het begin van de 20e eeuw dreigde het plein schade op te lopen door plannen om de zuidkant op te breken om het gebied rechtstreeks met de wijk Prati te verbinden. Uiteindelijk werd de Corso Rinascimento geopend, terwijl de noordzijde werd herbouwd in faux-barokstijl. De Via Zanardelli-zijde werd herbouwd in 20e-eeuwse stijl naar aanleiding van archeologische verkenningen waarbij de oude structuren van het stadion werden teruggevonden.

De meest opvallende overblijfselen van het Circus Agonalis kwamen echter aan het licht in 1936 tijdens de afbraak en wederopbouw van enkele gebouwen. Na de volledige opgraving van het hele gebied werden de overblijfselen van het stadion opgenomen in het INA-paleis. De gebouwen die op de overblijfselen van de cavea zijn opgetrokken, hebben de opzet van dit antieke monument bewaard, waardoor het hele gebied van de atletiekbaan vrij van bebouwing is gebleven en in een monumentaal plein is veranderd.

Na bijna tweeduizend jaar een stadion te zijn geweest, is het Piazza Navona nu een druk voetgangersgebied. Op elk moment van de dag kun je mensen zien wandelen of verschillende activiteiten zien uitvoeren. Bovendien verandert het Piazza Navona in de kersttijd op magische wijze in een drukke en feestelijke markt waar kraampjes van alles aanbieden. Van snoep tot touwtrekken en alles wat nodig is om de kerststal voor te bereiden.

Vrijwel alle activiteiten die van de zestiende tot de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden krijgen aandacht. Ook vandaag nog werkt de Piazza Navona als een magneet die niet alleen lokale mensen maar ook katholieken, toeristen en kunstenaars van over de hele wereld aantrekt. En dat was precies wat de scheppers van dit barok juweel wilden bereiken met het ontwerp van zoveel prachtige, onvervangbare en onbetaalbare meesterwerken.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in...

Introductie
Korte geschiedenis